Kinderklankbord Doorwerth

Aankomende donderdag, 26 januari 2017, overhandigt de Kerngroep het masterplan Centrumplan Doorwerth aan het college van B&W. Onderdeel van het centrumplan is een ontmoetingsplein voor iedereen, voor jong en oud. Een burgerinitiatief met de doelstelling: “Een nieuw centrumplan voor en door de bewoners van Doorwerth”. En daarbij horen ook de kinderen van Doorwerth. Mede door dit project “Kinderklankbord Doorwerth” heeft ook de Kerngroep Centrumplan Doorwerth de kinderen betrokken bij dit plan. Ze hebben hun de vraag gesteld: Wat zien de kinderen graag in het centrum van Doorwerth?

Het project is gegeven als cultuureducatielessen op de twee basisscholen in Doorwerth, De Wegwijzer en De Dorendal. De lessen zijn gegeven in het schooljaar 2015/2016 net voor de zomervakantie 2016. In totaal zijn er drie lessenseries gegeven. En één lessenserie bestaat uit drie lessen: één les bij de onderbouw, één les bij de middenbouw en één les bij de bovenbouw. In totaal hebben aan dit project 9 groepen meegedaan. Waarvan drie groepen van De Wegwijzer en zes groepen van De Dorendal.

De zoektocht begint bij de onderbouw (groepen 1 en 2). In kleine groepjes van 6 kleuters worden hun ideeën op papier gezet en besproken. Het tekenen wordt gedaan door een professionele ontwerper/kunstenaar. Naast de kunstenaar zijn de kleuters zelf ook actief aan het tekenen. Sommige resultaten zijn verwerkt in een 3D visualisatie van het plan.

De leerlingen van de middenbouw (groep 3,4 en 5) gaan de tekeningen van de kleuters vertalen naar schetsmodellen. De ideeën worden steeds concreter. Ze werken in tweetallen aan een ontwerp. De materialen zijn nog basic: karton, aluminiumfolie, satéprikkers, ijslollystokjes en/of tape.

Met deze schetsmodelletjes gaat de kunstenaar naar de bovenbouw (groep 6,7 en 8). De klas wordt in kleine groepjes ( met 4 tot 6 kinderen) verdeeld. Ieder groepje moet een ander idee van de middenbouw gaan uitwerken. Ze moeten daarbij wel rekening houden met wat de kleuters wilden en mogen zelf nog iets toevoegen aan dat idee. Samen gaan ze met nieuwe materialen aan de gang om de presentatie modellen te maken. Ze werken met 3D pennen, kunststofplaten en foamklei.

Kom gezellig langs en laat je inspireren door het werk van al deze kinderen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Donderdag 26 januari 2017 om 20:00 uur in de Poort van Doorwerth